V koncert 2018

WOŁÓW, 07.10.2018r. godz. 18:00

Szczepan Cieślak (organy)

Trio perkusyjne „Percussio”

 

 

Szczepan Cieślak – pedagog specjalny, organista, muzykoterapeuta

co 2018 s.cieslakAbsolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego i dra Krzysztofa Lukasa. Laureat kilku ogólnopolskich konkursów organowych. Brał udział w wielu mistrzowskich kursach interpretacji muzyki organowej w Polsce i za granicą. Ukończył również studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej (Akademia Długosza w Częstochowie), pedagogiki rewalidacyjnej (Uniwersytet Śląski w Katowicach), a także edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej ze specjalnością: muzykoterapia (Akademia Muzyczna w Katowicach).

Pedagog specjalny w żłobku i przedszkolu z oddziałami integracyjnymi „Bajkowa Kraina”, nauczyciel programów wczesnodziecięcych i instrumentalnych w szkole muzycznej Yamaha w Katowicach, oraz muzykoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Alter” w Sosnowcu. Swoje zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół możliwości zastosowania muzyki na gruncie terapeutycznym, rozwijaniu wybitnych zdolności oraz zgłębianiu metodyki pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

 

Trio perkusyjne „Percussio”

co 2018 trio.perkusyjnePowstało w 2017 roku. W jego skład wchodzą: nauczyciel, absolwentka oraz uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej w Gliwicach. Zespół ten gra muzykę pisaną i improwizowaną. Głównym celem grupy jest popularyzowanie sztuki perkusyjnej.

Założycielem zespołu jest Łukasz Grund, właściciel firmy Fabryka Muzyka, z ramienia której m.in. prowadzi warsztaty i audycje muzyczne dla dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach specjalnych. Posiada on w swojej kolekcji ok. 120 nietypowych instrumentów perkusyjnych wciąż poszerzając je o nowe. Wykorzystuje nietypowe brzmienia instrumentów do nagrywania ścieżek dźwiękowych bajek, filmów, przedstawień teatralnych i gier komputerowych. Współpracuje z orkiestrami symfonicznymi z całego kraju. Gra również „Obrazokoncerty” - Koncerty na żywo z muzyką wyłącznie improwizowaną do obrazów znanych artystów wyświetlanych na dużym ekranie, z wykorzystaniem jedynie instrumentów perkusyjnych.