II koncert 2017

WOŁÓW, 17.09.2017r. godz. 18:00

Marek Stefański (organy)

Tomasz Stolarczyk (puzon)

 

PROGRAM KONCERTU

 

 1. J.L. Krebs Fantazja chorałowa i fuga G-dur (ed. Felix Friedrich)
 2. H. Purcel Aria
 3. G.F. Haendel Ombra mai fu (Xerxes)
 4. J.S. Bach Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ BWV 639
 5. J.S. Bach - Aria chorałowa z Kantaty BWV 1083 "Vater unser im Himmelreich" (opr. na organy: M. Stefański)
 6. J.S. Bach Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
 7. J.S. Bach Quia fecit mihi magna (Magnificat BWV 243)
 8. J.S. Bach - Meine Seele erhebt den Herr'n BWV 648
 9. J.S. Bach - Fuga sopra il Magnificat BWV 733 (z improwizowaną Fantazją)
 10. C. Franck Andantino
 11. A. Dvorak Romance
 12. J. Sandstrom Song till Lotta

 

Marek Stefański

co 2017 m.stefanskiUrodzony w roku 1969 w Rzeszowie, ukończył studia w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Joachima Grubicha, otrzymując w 1994r. dyplom z wyróżnieniem.

Działalność koncertową rozpoczął na początku studiów w Akademii Muzycznej, odbywając dwukrotnie jako organista - solista wraz z Krakowskim Akademickim Chórem "Organum" tournee koncertowe obejmujące większość krajów europejskich.

Zwieńczone sukcesami koncerty podczas międzynarodowych festiwali muzyki sakralnej i organowej oraz uzyskane nagrody (m.in. I nagroda w ramach European Forum d’Art Sacre) otworzyły mu drogę do udziału w większości polskich i zagranicznych festiwali muzyki organowej.

W roku 1996 otrzymał stanowisko organisty krakowskiej Bazyliki Mariackiej. Funkcję tę pełnił etatowo do roku 2007.

Od roku 1999 pracuje w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie jako doktor habilitowany na stanowisku adiunkta.

Wystąpił dotychczas z koncertami w większości krajów Europy, w Ameryce Północnej i Południowej oraz Izraelu. Regularnie zapraszany jest na koncerty do Rosji.

Stał się zasłużonym propagatorem polskiej muzyki organowej, szczególnie XX wieku, którą wykonuje równolegle ze sztuką improwizacji organowej. Jego udziałem stały się prawykonania utworów współczesnych polskich kompozytorów, które następnie zarejestrowane zostały jako nagrania archiwalne.

Dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia, Telewizji Polskiej oraz rozgłośni zagranicznych, jak również nagrań płytowych dla polskich wytwórni fonograficznych "DUX", "Musicon" oraz moskiewskiej "Art Bene".

Po uzyskaniu nominacji do nagrody muzycznej Fryderyk w roku 2006 został członkiem Polskiej Akademii Fonograficznej.

Uczestniczył w pracach jury międzynarodowych konkursów organowych w Niemczech, Luksemburgu i Rosji.

W maju ubiegłego roku, jako jedyny organista z Europy, reprezentował Stary Kontynent podczas Międzynarodowego festiwalu ‘5 continents – 5 organists’ w Seulu w Korei Południowej.

Obok solistycznej działalności koncertowej współpracuje z licznymi zespołami chóralnymi oraz wybitnymi wokalistami i instrumentalistami.

Tomasz Stolarczyk

co 2017 t.stolarczykUrodził się 8 stycznia 1986 roku w Bielsku – Białej. Edukację muzyczną rozpoczął w 1992 r. w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Bielsku – Białej, początkowo w klasie fortepianu mgr Barbary Stolarz, a następnie w klasie puzonu mgr Zdzisława Stolarczyka.

W 2010 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym w klasie puzonu dr hab. Zdzisława Stolarczyka. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk muzycznych.

Swoje umiejętności instrumentalne doskonalił w ramach licznych warsztatów i kursów mistrzowskich prowadzonych m.in. przez tak wielkich mistrzów jak: Joseph Alessi, Christian Lindberg, Carsten Swanberg, Jonas Bylund, Ingemar Roos, Dietmar Küblböck, Stefan Schulz i wielu innych. W 2006 roku studiował na Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze w ramach programu Socrates-Erasmus w klasie puzonu prof. Jonasa Bylunda. W latach 2010/2011 był studentem Universität für Musik und darstellende Kunst Wien w klasie pierwszego puzonisty filharmoników wiedeńskich prof. Dietmara Küblböcka.

Jest wielokrotnym laureatem najwyższych lokat na międzynarodowych (Gdańsk-2012, Dąbrowa Górnicza-2008, Brno-2007, Jastrzębie Zdrój-2004) i ogólnopolskich konkursach (Warszawa-2006, Katowice-2006, Mielec-2003,Szczecinek-2000,2001 Oława-1999,).

Prowadzi działalność koncertową jako solista, kameralista oraz muzyk orkiestrowy. Jako solista występował m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonią Krakowską, Filharmonią Zabrzańską, Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus, Bielską Orkiestrą Festiwalową, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie. Z recitali solowych najważniejsze to: w ramach Międzynarodowego Festiwalu „IVP-Symposium” w Rostocku (Niemcy 2015), VII Spotkań Muzycznych Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej we Lwowie (Ukraina 2012), Festiwalu Puzonowego w Warszawie (2006), Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich w Szczecinku i Opolu (2013), Pałacu w Wilanowie (2011) i Zamku Królewskim w Warszawie (2000).

Jako kameralista uczestniczył w licznych koncertach w kraju i zagranicą m. in. na III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” (Zakopane 2011), VII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy (Warszawa 2007), kursie mistrzowskim i koncercie ”Die grose Gala zum Plauener Spizenfest” Niemcy(2013), Międzynarodowa Sesja Naukowa – Na Drodze do Nowej Harmonii (Kraków 2012).

Jako muzyk orkiestrowy na stałe współpracuje z Orkiestrą Sinfonietta Cracovia, Capellą Cracoviensis, Bielską Orkiestrą Festiwalową. Wykonując partię solową na puzonie barokowym nagrał płytę CD z Capellą Cracoviensis – Mikołaj Zieleński „Opera Omnia”.

Wielokrotnie został uhonorowany stypendium Ministra Kultury i Sztuki i Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 2003 roku otrzymał stypendium Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, a 2010 roku został laureatem Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.

W latach 2007-2011 pracował na stanowisku I puzonisty w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus. Od 2013 roku jest etatowym pracownikiem Filharmonii Krakowskiej zatrudnionym jako I puzonista – solista. Od września 2012 roku jest asystentem w klasie puzonu dr hab. Zdzisława Stolarczyka w Katedrze Instrumentów Dętych Blaszanych Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2014 roku prowadzi klasę puzonu w ZPSM I i II st. w Bielsku-Białej. W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora sztuk muzycznych.