Edycja 2010

Plakat Cantus Organi 2010

 

 

Zapraszam Państwa na X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Cantus Organi”.

To jedno z największych i najważniejszych świąt muzycznych, okazja do spotkania z najwybitniejszymi artystami. Festiwal cieszy się dużą popularnością i uznaniem nie tylko wśród mieszkańców Wołowa.

Wierzę, że tegoroczny program zadowoli wszystkich miłośników muzyki organowej.

Zachęcam do wysłuchania wspaniałych wykonań dzieł mistrzów. Życzę, aby udział w tym wielkim wydarzeniu muzycznym zapewnił Państwu niezapomniane doznania artystyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witold Krochmal
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów

 

 

„Muzyka ma koronę w niebie ale korzenie w ziemi”  Maria Kuncewiczowa

Wołów, już po raz dziesiąty we wrześniowe i październikowe niedziele, staje się stolicą muzyki organowej.

Pierwszą edycję „Cantus Organi” zainaugurowano w 2001 roku. Międzynarodowy Festiwal spotkał się z szerokim zainteresowaniem melomanów i stał się jedną ze stałych imprez kulturalnych Dolnego Śląska. W kolejnych edycjach niezwykłe i szlachetne brzmienie organów Caspariniego wzbogacał akom- paniament takich instrumentów jak trąbka, skrzyp- ce, gitara, flet, harfa, saksofon, obój i klawesyn. Poza znamienitymi i uznanymi organistami z Polski znaleźli się artyści ze Szwecji, Finlandii, Niemiec, Czech, Austrii, Francji, Meksyku. Organom towarzyszyli rów- nież wybitni śpiewacy – soliści oraz zespoły chóralne. Każdy koncert gwarantował słuchaczom szeroki wachlarz doznań artystycznych.

Starożytni Grecy mawiali, że muzyka jest językiem, który bogowie podarowali ludziom, a angielski pisarz Aldous Huxley twierdził: „Muzyka – po milczeniu – najlepiej wyraża to, co jest niewyrażalne”. Zapraszam więc na pięć jubileuszowych, wspaniałych spotkań z muzyką klasyczną.

Życzę, aby te piękne arcydzieła muzyczne różnych epok, rozbrzmiewające w naszej świątyni, oddziaływały wewnętrznie, pogłębiały uczucia religijne i rozbudzały doznania artystyczne.

Wyrażam przekonanie, że dzięki Festiwalowi po raz kolejny uczestniczyć będziemy w wyjątkowym artystycznym święcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ks. Stanisław T. Małysa
Dyrektor Organizacyjny

 

Szanowni Państwo, Drodzy Melomani!

Wielka to radość, gdy możemy spotkać się w tej niezwykłej Świątyni, obcując z pięknem zawartym w muzyce klasycznej, zapominając o troskach dnia codziennego. Przed nami dziesiąta już edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Cantus Organi”.

Festiwal „Cantus Organi” jest cyklem koncertów, organizowanym od początku w oparciu o unikatowe organy Adama Horatio Caspariniego (1716 r.).

Muzyka klasyczna jest alternatywną formą spędzania wolnego czasu, rozwija poczucie piękna, uwrażliwia na piękno, powoduje otwarcie na różne gatunki i odmiany sztuki. Jest to niezwykle ważny aspekt także w procesie rozwoju oraz integracji rodzin.

Mam głęboką nadzieję, iż obcowanie z najwyższej próby sztuką muzyczną, w wykonaniu Artystów zarówno z Polski, jak i z Niemiec i Włoch, przyniesie Państwu dużo radości oraz pozwoli spojrzeć w innym świetle na wiele spraw z życia codziennego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Rojek
Dyrektor Artystyczny