III Koncert 2016

WOŁÓW, 25.09.2016r.

Witold Zaborny /organy/

Barbara Lorenc /organy/

 

PROGRAM KONCERTU

 1. Nicolaus Bruhns (1665-1697)
  Preludium e (wielkie) wyk. Witold Zaborny
 2. Gustav Adolf Merkel (1827-1885)
  Sonata d-moll op. 30 na dwoje wykonawców
  cz. 1. Allegro moderato
  cz. 2 Adagio
  cz. 3 Allegro con fuoco. Fuga
 3. Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791)
  Eine kleine Nachtmusik, cz. 1
 4. Johann Ernst-Prinz Von Sachsen-Weimar (1696-1715) / J.S. Bach (1685-1750)
  Concerto C-dur
  cz. 1 Allegro
  cz.2 Adagio e affettuoso
  cz. 3 Allegro assai
 5. Nicolaus Bruhns (1665-1697)
  Preludium G-dur wyk. Barbara Lorenc

 

Witold Zaborny

Jego najważniejszym pedagogiem jest prof. Julian Gembalski, u  którego studiował w  klasie organów w  Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w  Katowicach (dyplom z  wyróżnieniem w 1993 r.). W jego rozwoju muzycznym znaczącą rolę odegrała także praca pod kierunkiem prof. Herberta Tachezi, prof. Luigi Ferdinando Tagliavini, prof. Ulrika Spang-Hannsena, prof. Guy Boveta, a  także prof. Marka Toporowskiego. Swoje umiejętności doskonalił aktywnie uczestnicząc w  licznych kursach interpretacji muzyki organowej, prowadzonych m. in. przez: M. Claire-Alain, N. Danby, W. Zerera, J.  C.  Zehndera. Jest laureatem konkursów organowych, m. in. w 1992 r. III nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w  Gdańsku. W  ramach programu „Socrates” prowadził lekcje otwarte dla studentów Polytechnic, School of Music, Dance and Media w Oulu (Finlandia).

Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień wykonawczych muzyki XVI i  XVII wieku, a  także muzyki najnowszej. Działalność artystyczna obejmuje recitale i  koncerty kameralne. Istotne miejsce zajmuje realizacja partii basso continuo w  różnych formacjach artystycznych. Współpracuje również z  katowickimi orkiestrami NOSPR i  Filharmonii Śląskiej. Brał udział w  znaczących festiwalach muzycznych w  kraju i  zagranicą (Austria, Włochy, Grecja, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Czechy i  Finlandia). Posiada w  swoim dorobku nagrania radiowe, telewizyjne i CD.

W  marcu 2011 r. obronił pracę habilitacyjną otrzymując stopień doktora habilitowanego w  dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Zajmuje się działalnością naukowo-dydaktyczną pracując na stanowisku profesora w  Katedrze Organów i  Muzyki Kościelnej w  Akademii Muzycznej w  Katowicach. Prowadzi samodzielną klasę organów, jak również zajęcia z  basso continuo i  kameralistyki dla organistów. Pełni także funkcję Prodziekana Wydziału Wokalno-Instrumentalnego. Prowadzi również klasę organów w katowickim Liceum Muzycznym.

 

Barbara Lorenc

Barbara Lorenc – absolwentka Akademii Muzycznej im. K.  Szymanowskiego w  Katowicach, w  klasie organów prof. Juliana Gembalskiego oraz dra hab. Witolda Zabornego (dyplom z wyróżnieniem, 2016). Edukację muzyczną rozpoczęła w 1998 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. M. Karłowicza w Katowicach, w klasie fortepianu Nikodema Goławskiego. W 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. M. Karłowicza w Katowicach, w klasie organów Zygmunta Antonika. W latach 2009 -2014 studiowała kulturoznawstwo ze specjalnością teatrologiczną na Uniwersytecie Śląskim, uzyskując dyplom magisterski z  wyróżnieniem.

Uczestniczyła w  kursach interpretacji muzyki organowej prowadzonych m.in. przez G. Gnanna, L. Lohmanna, B.  Haasa, H. Fagiusa, H. Boerema, P. van Dijka, B. Oberhammera, J.P. Knijffa, J. Serafina, M. Toporowskiego, R. Szlaużysa Występuje jako solistka i kameralistka w Polsce i za granicą. W kręgu jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim późnoromantyczna oraz współczesna muzyka organowa. Koncertowała w  ramach licznych festiwali organowych, m.in.: we Włoszech, w Holandii, na Litwie, w Bazylice na Jasnej Górze, w Sejnach, Warszawie, Wrocławiu, Nysie, Nowej Rudzie, Brennej, Żywcu oraz na Górnym Śląsku. Jest laureatką II  nagrody XXVII Międzynarodowego Konkursu Organowego w  Rumii (2015) i  półfinalistką VII Międzynarodowego Konkursu Organowego im. M.K. Ciurlionisa w  Wilnie (2015). Kilkukrotnie otrzymała Nagrodę Promocji Młodych Twórców Kultury, przyznawaną przez Prezydenta Miasta Katowice.