IV Koncert 2014

Wołów, 28 września 2014 r., godz.18

Birgit Wildeman – organy

 

PROGRAM KONCERTU

 1. Hans Buchner (1483-1538)
  Christ ist erstanden
  Cum sancto spiritu
  Ipse hodie Apostulos Christus
 2. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  Preludium i fuga a-moll BWV 543
  Preludia chorałowe
  Wenn wir in höchsten Nöthen sein BWV 641
  Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
  Mit Fried und Freud ich fahr dahin BWV 616
 3. Antonio Vivaldi (1678-1741)
  Koncert a-moll (opr. na organy J. S. Bach)
  [bez oznaczenia tempa]
  Largo
  Allegro
 4. Thomaso Albinoni (1671-1751)
  Adagio g-moll (opr. na organy Remo Giazotto)
 5. Nicolaus Bruhns (1665-1697)
  Preludium in e
 6. Johann Pachelbel (1653-1706)
  Ciacona in f

 

Birgit Wildeman

co 2014 b.wildemanZnakomita niemiecka organistka. Urodziła się w  Münster (Niemcy) w 1964 roku. Pierwsze lekcje gry na organach pobierała u Winfrieda Bergera. Później studiowała w  Musikhochschule Köln u  Petera Neumanna (organy) i  Margret Schurman (fortepian). W  roku 1987 ukończyła studia w  zakresie gry na organach, uzyskując dyplom z wyróżnieniem.

W latach 1988-1990, dzięki dotacji z DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), studiowała w Konserwatorium J. P. Sweelincka w Amsterdamie u mistrza Ewalda Kooimana.

Odbyła szereg kursów mistrzowskich, m.in. u takich profesorów, jak: Luigi Tagliavini, Gaston Litaize i  Harald Vogel. Studiowała również Dispokinesis (teorię interakcji z oddychaniem i wykonywaniem ruchów ciała) z  Anną Kuwertz. W  latach 1987-1996 roku prowadziła klasę organów na Uniwersytecie w Münster.

Studiowała medytację i  kulturę rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, co zaowocowało wyjazdem do Lakota i Navaho w latach 1994 i 1997 (mieszkała tam przez kilka miesięcy).

Artystka stale koncertuje zarówno w  Niemczech, jak i  wielu innych krajach europejskich.

Od 1995 roku mieszka na wyspie Föhr (północne Niemcy), gdzie pracuje jako organistka tytularna w  kościele św. Jana w  Nieblum, prowadząc regularną działalność artystyczną i kulturotwórczą.

W  1999 roku wydała swoją pierwszą płytę CD (Muzyka organowa na wyspie Föhr), a w 2004 roku ukazał się jej drugi album z muzyką wykonywaną na organach wyspy Pellworm z 1711 roku, pochodzących z warsztatu słynnego budowniczego Arpa Schnitgera.