IV Koncert 2010

3 października 2010r., godz. 18.00

Julian Gembalski (organy)

Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska (sopran)

 

PROGRAM KONCERTU

 1. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  Preludium i fuga C-dur na organy BWV 547
  Dwie pieśni z cyklu Geistliche Lieder:
  Jesu, Jesu, du bist mein BWV 470
  Bist du bei mir BWV 508
  Recytatyw i Aria Schlummert ein, ihr matten Augen z Kantaty Ich habe genug BWV 82a
  Preludium i fuga d-moll na organy BWV 539
 2. Marcin Żebrowski (1702-1770)
  Aria Suscepit Israel z Magnificat
 3. Julian Gembalski (*1950)
  Fantazja chorałowa na organy (improwizacja)
 4. Joseph Haydn (1732-1809)
  Aria Gabriela z oratorium Stworzenie świata
 5. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
  Fantazja i fuga c-moll na organy
 6. César Franck (1822-1890)
  Panis Angelicus na sopran i organy Julian Gembalski,
 7. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska
  Improwizacja

 

Julian Gembalski (organy)

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył klasę organów Henryka Klaji oraz Wydział Kompozycji i Teorii. Dalsze studia odbywał w Belgii i Francji, kształcąc się pod okiem takich mistrzów jak: Flor Peeters, André Isoir, Michel Chapuis oraz Jean Saint-Arroman. Laureat konkursów improwizacji fortepianowej i organowej w Gdańsku, Nowej Rudzie i Weimarze oraz licznych nagród (m.in. nagroda im. Korfantego, im. Ligonia, nagroda Lux ex Silesia).

Występował z koncertami w Europie i USA, nagrał 35 płyt, w tym sześć z sopranistką Elżbietą Grodzką-Łopuszyńską. W latach 1991-2008 zrealizował cykl nagrań radiowych pt. Antologia Organów na Górnym Śląsku, w którym zaprezentował około dziewięćdziesięciu instrumentów z tego regionu.

Obok działalności artystycznej i kompozytorskiej zajmuje się pracą naukową i dydaktyczną. Jest profesorem w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi klasę organów i pełni funkcję Kierownika Katedry Organów i Klawesynu. W latach 1996-2002 był także rektorem katowickiej uczelni. J. Gembalski założył ponadto pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej muzeum organów. Od wielu lat piastuje stanowisko Archidiecezjalnego Wizytatora Organów i Organistów, jest również autorem licznych publikacji i projektów organów. Artysta został odznaczony przez Papieża Jana Pawła II Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (jednym z najwyższych medali Kościoła Katolickiego, jakie może otrzymać osoba świecka).

 

Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska (sopran)

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu solowego prof. Stanisławy Marciniak-Gowarzewskiej (dyplom z wyróżnieniem) oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Jest zatrudniona w macierzystej uczelni muzycznej na stanowisku adiunkta. W roku 2004 otrzymała stopień doktora sztuk muzycznych.

Laureatka konkursów wokalnych, m.in. I nagrody na Konkursie Polskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach. Debiutowała na deskach Opery Śląskiej w Bytomiu w mozartowskim Don Giovannim. Jako solistka współpracuje z licznymi zespołami wokalno-instrumentalnymi, kameralnymi i symfonicznymi. Brała także udział w polsko-niemieckim projekcie Landesjugendorchester pod dyrekcją Klausa Arpa, kreując m.in. partię Berty w operze Lorelei Maxa Brucha.

Wachlarz zainteresowań wokalnych sopranistki rozpościera się od muzyki dawnej po współczesną, artystka często podejmuje się również prawykonań. Specjalizuje się ponadto w wykonawstwie muzyki sakralnej różnych epok, którą prezentuje w świątyniach i salach koncertowych w kraju i zagranicą.

Od 1999 roku współpracuje z Julianem Gembalskim, wykonując obok muzyki dawnej i współczesnej, również jego utwory oraz wspólne improwizacje. W swoim dorobku posiada nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe.