III Koncert 2007

30.09.2007r. - niedziela, godzina 18.00.

Adam Klarecki - organy *

OKTOICH - Chór przy cerkwi prawosławnej świętych Cyryla i Metodego we Wrocławiu i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego

 

PROGRAM:

 1. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
  Wariacje chorałowe: Mein junges Leben hat ein End *
 2. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  Preludium i fuga h-moll BWV 544 *
 3. Apostołom podobni.
  muz: hieromnich Natanael; Troparion ku czci świętych Cyryla i Metodego
 4. Królu Niebieski
  modlitwa do Ducha św. 6-tonu znamiennyj raspiew; Ruś, XII-XVIw
 5. Błogosławiony mąż...
  mel. Kijowsko-Peczerskiej Ławry;
  Kathyzma - Psalm 1( wyjatki) z Nabożeństwa Wieczerni - Nieszporów.
 6. Stanęła królowa po Twojej prawicy.
  Ps. 43 ( fragmenty ) mel. gruzińska- Książe Demetre I ok.1100r.
 7. My, którzy Cherubinów mistycznie przedstawiamy...
  Mel. Staro-Simonowskiego monasteru;
  opr. P. Czesnokow Hymn "Wielkiego wejścia" św. Liturgii.( łac.Offertorio)
 8. Ciało Chrystusa przyjmijcie, krynicę nieśmiertelności spożywajcie; Alleluja;
  Mel. Supraskiego monasteru- XVI w. Śpiew podczas św. Komunii
 9. Oto Moce niebieskie.
  hymn św. Liturgii "Uprzednio poświęconych Darów" św. Grzegorza Wielkiego, papieża;
  muz G. Lwowskij.
 10. Kanon Paschalny I i VI Irmos.
  mel kijowska; opr. hieromnich Natanael
 11. Ojcze nasz - muz. M. Kiedrow-syn
  Kompozycja tzw. Szkoły paryskie,j, założonej przez emigrantów rosyjskich po Rewolucji bolszewickiej
  1917r
 12. Ferenc Liszt (1811-1886)
  Ave Maria na temat Arcadelta *
 13. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
  II Sonata c-moll op. 65 *

 

Adam Klarecki

Urodził się w 1969 roku w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Szkołę Muzyczną II st. ukończył w klasie Jana Adamowicza w Wałbrzychu. Studia odbywał w Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu, najpierw w klasie prof. Romualda Sroczyńskiego, a później w klasie prof. Andrzeja Chorosińskiego.

Dyplom Uczelni uzyskał w 1994 roku. Jeszcze w czasie studiów współpracował z wrocławskimi chórami Pueri Consonantes i Cantilena. Brał udział w licznych kursach organizowanych przez uczelnie muzyczne. Od 1993 roku prowadzi działalność koncertową.

Obecnie mieszka we Włocławku, gdzie pełni funkcję organisty Bazyliki Katedralnej. Prowadzi klasę organów w Państwowej Szkole Muzycznej II st. we Włocławku, oraz w Diecezjalnym Studium Organistowskim. Jest organizatorem cyklu koncertowego Katedralne Koncerty Organowe we Włocławku. Współorganizuje festiwale organowe w kościele farnym w Chełmnie i w katedrze w Toruniu.

W 2004 roku ukończył Mistrzowskie Studia Podyplomowe u prof. Andrzeja Chorosińskiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

 

Chór męski OKTOICH - przy wrocławskiej cerkwi świętych Cyryla i Metodego

Powstał we wrześniu 1991 roku. Był pierwszym w Polsce zespołem, który oprócz działalności stricte kościelnej, rozpoczął także koncertową. Związane to było z oczekiwaniami i potrzebą ukazywania wschodniej - prawosławnej kultury i duchowości mieszkańcom Dolnego Śląska, ale i wszędzie tam, gdzie nigdy nie było obecności Cerkwi i jej tradycji.

Repertuar chóru stanowią hymny, teksty liturgiczne i ich muzyka w tradycji słowiańskiej- Bułgarii, Serbii, Rusi Kijowskiej, Polski Jagiellonów, Ukrainy i Rosji, a także w jęz. greckim - z kręgu tradycji bizantyjskiej i kilka hymnów Cerkwi Gruzińskiej. Pokaźną częścią repertuaru - tworzona dla chórów męskich - jest muzyka powstała w Ławrach takich jak w: Supraślu, Kijowie, Siergiejewym Posadzie, Poczajowie; i monasterach: Optyńskiej Pustelni, Siedmijezierskiej, Wallamskiego, a także Św. Góry Atos i wiele innych.

Zespół złożony z 10 śpiewaków wciąż czerpie swoje umiejętności z wszech obecnej muzyki wokalnej podczas nabożeństw w cerkwi.

W 1999 roku dekretem Ks. Bp. gen bryg. Mirona Chodakowskiego - chór został powołany również do niesienia swej posługi w strukturach Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego przy Śląskim Okręgu Wojskowym.

W 1999 roku dekretem Ks. Bp. gen bryg. Mirona Chodakowskiego - chór został powołany również do niesienia swej posługi w strukturach Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego przy Śląskim Okręgu Wojskowym.

W ramach tej właśnie działalności, chór daje dziesiątki koncertów dla społeczności kombatanckich, Sybirackich i wojskowych. W ciągu prawie 15 lat, chór nagrał ok.10 pozycji fonograficznych, a także kilka programów Telewizji Polskiej, Czeskiej, Rosyjskiej i Niemieckiej. Uczestniczył w dziesiątkach "Dniach Kultury Chrześcijańskiej" w całym Kraju, wystawach malarstwa Sakralnego, Spotkaniach ze Sztuką i Literaturą Kościelną, Wieczorach Tumskich we Wrocławiu, Koncertach Edukacyjnych i dziesiątkach. Wśród tych setek koncertów danych przez chór,(ok.800) w Kraju i Zagranicą, warto wymienić kilka ważniejszych miejsc:

Międzynarodowy Festiwal Muzyki cerkiewnej w Hajnówce ( I i II miejsce; 1992,1994 ),
Międzynarodowy Festiwal Kunsztu Śpiewu Diakońskiego w Moskwie- nagroda specjalna (1997).
15-krotne Koncerty w Katedrze Berlińskiej
Zamek Królewski w Warszawie 1998r.
3 -krotne Koncerty Adwentowe w Filharmonii Monachijskiej
Festiwal de Musique Sacree de Liguge -Francja 2001r.
Festiwal Kultury Polskiej w Rosji-Moskwa 2002 r.
IV Zjazd Gnieźnieński - Gniezno 2005r.

W roku 2004 chór został uhonorowany Ogólnopolską nagrodą im. św. Brata Alberta - za całokształt działalności kulturalno-charytatywno- ekumenicznej.

Zespół Oktoich uświetniał również uroczystości z udziałem, śp. Papieża Jana Pawła II, Patriarchy Konstantynopola- Bartłomieja I, Patriarchy Moskwy i wszech Rusi --Aleksego II, oraz wielu innych dostojników Kościelnych i Państwowych. Od początku zespół prowadzi ks. Protodiakon Grzegorz Cebulski.

Członkowie chóru OKTOICH:

Dyrygent - Ks. Protodiakon Grzegorz Cebulski
Piotr Kuropka, Jarosław Kawałko- tenory I
Lucjan Wysłucha, Przemysław Jastrząb - tenory II
Piotr Karpeta - baryton
Jan Podemski, Stefan Wierzbicki, Jan Kramarek, Rafał Chalabala - basy