V Koncert 2004

17.10.2004r. - niedziela, godzina 15.30.

Gerhard Weinberger (Niemcy - Organy)

 

PROGRAM:

 1. Geogrg Muffat (1653-1704)
  Toccata tertia
 2. Joann Ludwig Krebs (1713-1780)
  Trzy przygrywki chorałowe:
  Fantasia "Freud ich sehr, o meine Seele" "Jesu, der du meine Seele" "Wir glauben all an einen Gott"
  Praeludium und fuge C-dur
  Fantasia a gusto italiana
 3. Johann Sebastian Bach 1685-1750
  Concerto G-dur nach A. Vivaldi BWV 973
  (Transkrypcja: G. Weinberger)
  Allegro assai - Largo cantabile - Allegro
  Przygrywka chorałowa "An Wasserflussen Babylon" BWV 635b a 2 Clav. e Pedale doppio
  Toccata und fuge F-dur BWV 540

 

Gerhard Weinberger

Studiował organy oraz muzykę kościelną u Franza Lehrndorfera w Hochschule für Musik (w Wyższej Szkole Muzycznej) w Monachium. W 1971 roku zdobył drugą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej, zorganizowanym przez Deutschen Rundfunkanstalten (niemiecka stacja telewizyjna).

Od 1974 roku pracował na stanowisku docenta w Hochschule für Musik w Monachium. W wieku 29 lat otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. Od 1983 roku pracuje na stanowisku profesora w Hochschule für Musik w Detmold. Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk oraz dyrektorem Neuen Bachgesellschaft (Towarzystwa Bachowskiego) w Lipsku.

Prowadzi aktywne życie koncertowe w kraju i zagranicą. Nagrał wiele płyt, w tym wszystkie dzieła Johanna Sebastiana Bacha.